Hur mycket tid sparar man?

Om du åker km/h istället för km/h i km så sparar man minuter.